Website of Tobias Westmeier

Photo

Scarce Swallowtail (Iphiclides podalirius)
Scarce Swallowtail (Iphiclides podalirius)